HomeInfoDienstenVoorwaardenContact

 

Zekerheid en Veiligheid

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze vindt u hier.

Erecode

Wij zijn gebonden aan de door de overheid vastgestelde Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv [Wet beëdigde tolken en vertalers]. Deze vindt u hier.

VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), afgegeven door de belastingdienst, vrijwaart onze opdrachtgevers tegen eventuele loonbelastingaanslagen. De actuele VAR kunt u hier inzien. Op verzoek zenden wij u gaarne een kopie van het bijbehorende legitimatiebewijs toe.

Geheimhouding en de beveiliging van uw documenten

Wij hechten zeer grote waarde aan het vertrouwelijke karakter van de ons ter vertaling of revisie aangeboden documenten en hebben dan ook passende maatregelen genomen en procedures ingesteld. Voor vertrouwelijke documenten bevelen wij u een krachtige versleuteling aan.